Home Đồ họa THNM – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Mặt...

THNM – Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chuyển đổi số

8
0


MTTQ Việt Nam sẽ phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân, quản lý báo chí, nâng cao năng lực quản lý, chuyển đổi số và triển khai các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Chiều 19/10, tại Hà Nội, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) . giai đoạn 2020-2025.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ tích cực phối hợp trên các hoạt động truyền thông, nắm bắt tình hình nhân dân, quản lý báo chí, tổ chức các giải báo chí, nâng cao năng lực quản lý, triển khai chuyển đổi số. hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chuyển đổi số
Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Chương trình hợp tác giai đoạn 2020-2025 với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Việc phối hợp hành động trên nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua chương trình hợp tác, hai bên cũng mong muốn nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc tuân thủ chính sách, pháp luật, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà. các nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Ngoài ra, một trong những mục tiêu đặt ra là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn xã hội, đẩy mạnh giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng. các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Đổi mới thông tin, tuyên truyền bằng chuyển đổi số

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, cuộc sống của người dân Việt Nam đang dần chuyển sang trực tuyến. Vì vậy, hai cơ quan làm công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, tăng cường đồng thuận xã hội là Bộ Thông tin và Truyền thông và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam buộc phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu. đề xuất.

Năm 2020 là năm chuyển đổi số quốc gia. Con người là trung tâm của chuyển đổi số. Nhận thức cũng đóng một vai trò quyết định trong việc thúc đẩy quá trình này. Mục tiêu mà cả hai cơ quan đặt ra trong quá trình phối hợp là tuyên truyền, chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số, cùng nhau dẫn dắt, lan tỏa và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần đổi mới cách làm việc để bắt kịp xu hướng số hóa của người Việt. Ảnh: Trọng Đạt

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, chuyển đổi số cần đổi mới phương thức thông tin, tuyên truyền, thông tin dư luận xã hội, dân chủ và tăng cường đồng thuận xã hội. Chuyển đổi số cũng là một phương thức hỗ trợ, tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Trần Thanh Mẫn – Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cảm ơn và đánh giá cao sự nhiệt tình phối hợp của Bộ TT&TT trong công tác MTTQ Việt Nam.

Ông Mẫn cho biết, thời gian qua, chương trình Chung tay vì người nghèo đã huy động được gần 2.500 tỷ đồng thông qua hệ thống trực tuyến. Công tác của Mặt trận hiện nay thường xuyên được triển khai trực tuyến. Thành công này có sự đóng góp không nhỏ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về chuyển đổi số
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận trong cả nước trên báo chí và trên các trang mạng xã hội. Ảnh: Trọng Đạt

Trước những yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới, ông Mẫn đề nghị hai cơ quan thường xuyên phối hợp chặt chẽ, trong đó chủ động trao đổi, cung cấp thông tin về khối đại đoàn kết toàn dân tộc và hỗ trợ tuyên truyền. truyền tải về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Mẫn cũng mong muốn Bộ Thông tin và Truyền thông hỗ trợ MTTQ Việt Nam trong việc nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận trên báo chí, mạng Internet. Ngoài ra, 2 đơn vị cũng sẽ phối hợp thực hiện các chương trình giám sát do MTTQ chủ trì, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực thông tin và truyền thông được báo chí và dư luận xã hội quan tâm.

Ngoài ra, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp, có giải pháp nâng cao năng lực quản trị vận hành, đảm bảo an ninh, an ninh mạng, tập huấn đào tạo ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán bộ chuyên trách trong hệ thống MTTQ. Việt Nam.

Trọng ĐạtSource link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here