Home Đồ họa THNM – Long An sẽ triển khai mô hình chuyển đổi tại...

THNM – Long An sẽ triển khai mô hình chuyển đổi tại Sở Thông tin và Truyền thông và 3 phường, xã

7
0


Theo chương trình chuyển đổi số mới được phê duyệt của tỉnh Long An, Long An sẽ triển khai mô hình điểm chuyển đổi số tại Sở Thông tin và Truyền thông và 3 phường, xã thuộc TP.Tân An, huyện Châu Thành, huyện Cần Giuộc.

Đưa Long An vào nhóm tỉnh chuyển đổi số tốt

Chương trình chuyển đổi số tỉnh Long An đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vừa được UBND tỉnh này phê duyệt ngày 4/11.

Chương trình nhằm chuyển đổi số đồng bộ, toàn diện trên phạm vi toàn tỉnh, đưa Long An vào nhóm các tỉnh chuyển đổi số tốt, trở thành tỉnh có chỉ số cao về phát triển chính quyền số và nền kinh tế số. của đất nước.

Hình thành và phát triển môi trường số an toàn, thuận tiện phục vụ phát triển bền vững trên cơ sở nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học và công nghệ, phong trào đổi mới, tăng năng suất lao động.

Đồng thời, tạo môi trường khởi nghiệp sáng tạo, chủ động tiếp cận và tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng 4.0, phát triển kinh tế số, kinh tế chia sẻ; khuyến khích và hỗ trợ hình thành các doanh nghiệp kỹ thuật số cạnh tranh trong khu vực.

Chương trình chuyển đổi số tỉnh Long An định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ hoàn thiện mô hình chính quyền số, xã hội số (Ảnh: dangcongsan.vn)

Các mục tiêu cơ bản giai đoạn đến năm 2025 và đến năm 2030 của ba trụ cột chính phủ số, kinh tế số, xã hội số cũng đã được UBND tỉnh Long An đề ra trong chương trình chuyển đổi số của tỉnh.

Theo đó, về phát triển chính quyền số, Long An đặt mục tiêu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập, bao gồm cả thiết bị di động; 80% giao dịch trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công và Bộ phận một cửa điện tử của tỉnh được xác thực điện tử.

Cũng đến năm 2025, 90% hồ sơ cấp tỉnh, 80% hồ sơ cấp huyện và 60% hồ sơ cấp xã ở Long An được xử lý trực tuyến (trừ hồ sơ thuộc bí mật nhà nước); 100% cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện xây dựng và triển khai hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành …

Với trụ cột là kinh tế số, mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số đóng góp 20% GRDP của tỉnh, năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7% và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực. tối thiểu 10%.

Đồng thời, 90% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng CNTT trong sản xuất kinh doanh và 70% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập, tham gia giao dịch điện tử trực tuyến đến năm 2025.

Về phát triển xã hội số, mục tiêu đến năm 2025, hạ tầng cáp quang băng rộng phủ sóng trên 90% hộ gia đình, 100% cấp xã. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G / 5G và điện thoại di động thông minh; cơ bản tất cả các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đều được sử dụng Internet; 100% dân số trưởng thành đảm bảo phổ cập điện thoại thông minh.

Đồng thời, đến năm 2025, một nửa số người dùng điện thoại thông minh tại Long An sẽ được tiếp cận với các dịch vụ chính phủ điện tử và thành phố thông minh. Tỷ lệ người dân Long An có tài khoản tham gia thanh toán điện tử là 50% vào năm 2025.

8 lĩnh vực được Long An ưu tiên chuyển đổi số

Cũng tại Chương trình chuyển đổi số tỉnh Long An, UBND tỉnh đã chỉ ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, bao gồm: xây dựng nền tảng cho chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội kỹ thuật số.

Trên quan điểm xác định nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số, Long An đã đề ra hàng loạt giải pháp chuyển đổi nhận thức, góp phần tạo lập nền tảng cho chuyển đổi số.

Cụ thể, trong Chương trình, UBND tỉnh Long An nêu rõ, chuyển đổi số phải bắt đầu từ nhận thức về vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức, lĩnh vực, địa bàn do mình phụ trách.

Quan điểm chuyển đổi số được thực hiện theo phương châm “4 không 1 có”: làm việc không giấy tờ, hội họp không tập trung, dịch vụ công không đáp ứng, thanh toán không dùng tiền mặt và luôn có câu hỏi thông tin dữ liệu truy cập đã được số hóa chưa?

Cùng với đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phải cam kết đổi mới, cho phép thử nghiệm cái mới, ứng dụng công nghệ mới vì mục tiêu phát triển bền vững, liên kết các thành phần khác nhau theo quy mô. hình ảnh kinh tế chu kỳ; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo trong ngành, lĩnh vực, địa phương mình phụ trách.

Cũng để chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số, thời gian tới, Long An sẽ tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm giới thiệu những kiến ​​thức cơ bản về chuyển đổi số, nâng cao kiến ​​thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao trình độ quản lý nhà nước về chuyển đổi số. bục lãnh đạo từ tỉnh đến xã; tổ chức các chương trình phổ biến kiến ​​thức về công nghệ số, mô hình kinh tế số đổi mới sáng tạo …

Đặc biệt, UBND tỉnh Long An đã xác định 8 khu vực được ưu tiên chuyển đổi sốChúng bao gồm: y tế, giáo dục, giao thông, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, văn hóa, thể thao và du lịch, hậu cần, năng lượng.

Trong từng lĩnh vực ưu tiên, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An cụ thể hóa các nhiệm vụ cần thực hiện. Chẳng hạn, các nhiệm vụ chính trong chuyển đổi số y tế là: phát triển hạ tầng CNTT ngành y tế, xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh thông minh, xây dựng hệ thống y tế thông minh của tỉnh. …

Chương trình chuyển đổi số tỉnh Long An tầm nhìn đến năm 2030, Long An hoàn thiện mô hình chính quyền số, xã hội số; Thành phố thông minh trở thành mô hình phổ biến trong điều hành, vận hành của hệ thống quản lý nhà nước và xã hội. Cùng với đó, kinh tế số trở thành phương thức cốt lõi để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội; ICT là đột phá; Công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao là nền tảng.

MT

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia kỹ thuật số vào năm 2030

Việt Nam sẽ trở thành quốc gia kỹ thuật số vào năm 2030

“Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” vừa được phê duyệt, định hướng đến năm 2030, Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong trong thử nghiệm công nghệ. và mô hình mới.Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here